הרצח של פיירו בביה"ס הריאלי

הלו? גני פרחים? כן, זה משה. אמא? זה משה את שומעת ...? אמא? אל תבהלי אבל קרה לי פה משהו לא טוב .

מה פתאום? אמא... אמא.... תני לי לדבר! אבל... זה בכלל לא זה! אמא!!!... אמא תשמעי אותי! זה לא אני. זה יואל! הוא מאיים באקדח... לא, לא, לא עליי! עכשיו... זאת אומרת...

אמא את עוד שם? כן. הוא סגר על עצמו את המנעול! באולם התתעמלות! הוא מאיים להתאבד! מה? ... לא! אני לא יכול לחזור הביתה עכשיו... את יודעת שאני צריך לנגן במסיבה....אבל...אבל... איך אני יכוול לעשות להם את זה?! הם יצחקו עליי! כן כולם פה. מה? לא אל תבואו! אמא אני מבקש... מתחנן... אל... זה רק לתלמידים ולמורים!!! לא. לא צריך!! אמא אל תגידי לי דברים כאלה!!! אמא די!! די!!אמא!! עכשיו את תשמעי אותי ותפסיקי לבלבל לי את המוח עם השטויות שלך! נמאס לי! את תמיד מסבכת לי הכול עם השטויות שלך ומקלקלת לי הכול. אז תשמעי אותי טוב, טוב! האיומים שלך כבר לא עובדים עלי! אני מזהיר אותך שאם תבואי לפה אני לא אחזור יותר הביתה!! את כולה לצעוק כמה שאת רוצה. אני לא שומע אותך! אני לא הרכוש שלך.

אז תעזבי אותי!! אני סוגר!!

(מניח את השפורפרת)

עבור לתוכן העמוד